Értesítés

A Bács-Volán Zrt. menetrendi értesítője a tavaszi tanítási szünet - húsvéti ünnepek alatt. Az értesítő a csatolmányok közül megtekinthető.

Felhívás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a rókák veszettség elleni immunizálása 2014. április 5. és 19. között kerül sor.

Aki elhullott vadon élő, vagy házi állatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse az állatorvost, az Önkormányzatot vagy a Vadásztársaságot.

Április 5-től kezdődően 15 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt tilos a legeltetés.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Közlemény

Tájékoztató adatok az országgyűlési képviselőválasztás dusnoki eredményeiről.

A Helyi Választási Iroda közleményét a csatolmányok közül letöltheti.

Dusnok ismertető, harangszó

A Kossuth Rádióban elhangzott Dusnokról szóló ismertető.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Felhívás

Tisztelt lakosság!

A Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt. megkezdi a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendhez kapcsolódó közlekedés tervezését. Kérjük, hogy Dusnok település közlekedését érintő javaslataikat, módosítási észrevételeiket (konkrét menetrendi igényeket, megállókra, társvolánok üzemelésére és egyéb igényekre irányulóan) a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában Jámborné Eszternél vagy Bogárdi Mártinál 2014. április 3-ig jelezni szíveskedjenek.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Legszebb konyhakertek

Dusnok község polgármestere: Palotai Péter - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei:
- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett.
- balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
- konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
- Balkon: Erkélyen kialakított
- Mini: 10 – 50 m2
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: Zöldség
- Zártkert 2.: Gyümölcsös
- Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A Nemzet Agrárgazdasági Kamara felhívása

A mezőgazdasági célú vízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül 2014. március 10-20. között felméri a mezőgazdasági célú felszíni vizekből kielégíthető vízigényeket.

A felméréssel az a célunk, hogy a NAK tagsága által a felszíni vízkészletből öntözési célra igényelt vízmennyiség és az igénylők körének feltérképezésével tájékoztatást adjunk a BM számára a meglévő öntözőcsatorna hálózatból 2014-ben nagyobb beruházás nélkül is kielégíthető vízmennyiség nagyságrendjéről és a vízkivételek helyéről. Továbbá, hogy jelezzük a gazdák távlati vízigényeit is, azok kielégítéséhez szükséges fejlesztések előkészítése érdekében. Ennek érdekében a NAK megyei rendezvények keretében, a falugazdászokon, illetve települési agrárgazdasági bizottságokon (TAB) keresztül országos felmérést végez!

Meghívó

A Nemzet Agrárgazdasági Kamara 2014. március 20-án rendezvényt tart Kecskeméten, melynek helyszíne a KF Kertészeti Főiskolai Kar.

A Meghívó és a részletes program a csatolmányban tekinthető meg.

Dusnok község belterületi útjainak korszerűsítése

Befejeződött a dusnoki Gondozási Központ felújítása

Dusnok Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Dél-Alföldi Operatív Programjának keretében 115 938 531 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a település gyűjtőúti hálózatának fejlesztésére.

A projektnek köszönhetően a központi lakott területek tehermentesítésére került sor, valamint az egyes közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb közúti elérése vált lehetővé.

A beruházás hozzájárult a környező ingatlanok értékmegőrzéséhez, valamint a településen élők életminőségének javításához, a környezetbiztonsághoz, illetve a balesetveszély csökkentéséhez.

Keresés

Dusnok időjárása