Tájékoztató a koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről sticky icon

Kedves Dusnokiak!

A Képviselő-testület nevében tájékoztatom Önöket a koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről Dusnokon, különösen a községben működő intézményi változásokról, a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel. Kérjük a lakosok együttműködését és megértését. A rendkívüli intézkedések bevezetését a helyzet komolysága, az emberi élet és az egészség iránti aggodalom indokolja.

Dusnok-Fajsz Általános Iskola

2020. március 16-tól az általános iskola a kormányrendelet alapján zárva lesz határozatlan ideig, tantermen kívüli digitális munkarendet vezetünk be. A Bajai Tankerületi Központ felméri azon tanulók számát, akiknek felügyeletét a szülők 8-17 óráig nem tudják biztosítani. Csak azon szülők számára ajánlhatjuk fel ennek a lehetőségét, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.
Felhívom figyelmüket, hogy kiscsoportos felügyelet (maximum 10 fő) esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.
Kérem ezért Önöket, hogy aki nem tudja biztosítani gyermeke napközbeni felügyeletét a fentebb részletezett okok miatt, szíveskedjék 2020. március 16-án hétfőn 11:00 óráig az alábbi elérhetőségek egyikén jelezni:
iskola@dusnok.hu, 06-78/501-004, 06/30-78-10-831 (hétfőn 8:00-11:00-ig elérhető)
vagy a KRÉTA e-ügyintézés felületen.
Kérem a határidő pontos betartását!
Felhívom a szülők figyelmét arra is, hogy az iskola épületében hagyott felszereléseket, tornafelszereléseket, ruházatot mindenkinek haza kell vinnie! Amennyiben a tanulók jelzik, hogy valamilyen felszerelésüket az iskolában hagyták (például tankönyv), akkor az osztályfőnök adhatja ki számára ezeket, de nem az iskola épületében, hanem az épület előtt, előre egyeztetett időpontban. Kérem, hogy egyeztessenek időpontot a gyermekük osztályfőnökével.
Az osztályfőnökök, szaktanárok keresni fogják Önökkel a kapcsolatot, hiszen a következő napokban el kell kezdenünk a tantermen kívüli digitális oktatást!
Ebben a helyzetben a legfontosabb az együttműködés, az összefogás, egymás segítése és a pozitív hozzáállás!
Kiemelve dr. Maruzsa Zoltán gondolatait: „Fontos az is, hogy a gyermekek ténylegesen maradjanak otthon, nem a bandázás, nem az összejárás időszaka következik most, hanem szigorú otthonmaradás.”
Előre is köszönöm felelősségteljes együttműködésüket! Gorbay-Nagy Tihamér intézményvezető

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde

2020. március 16-tól (hétfőtől) az intézmény határozatlan ideig zárva tart. Ebben az időszakban az intézmény csak ügyeletet biztosít annak, aki nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét. Hangsúlyozottan megkérjük a szülőket arra, hogy az ügyeleti csoportba is csak egészséges gyermeket hozzanak el! Ha a gyermekfelügyelet ideje alatt bármilyen betegség jelét mutatja a gyermek, a szülőnek azonnal gondoskodni kell a gyermek óvodából történő elviteléről. Kérjük, hogy aki igényt tart az ügyeletre, mihamarabb jelezze az óvodai csoport zárt facebook csoportján belül. További információ Földesiné Jagicza Andrea óvodavezetőtől kérhető (+36/70-334-99-63).

Önkormányzati Konyha

2020. március 16-tól az étel - gondosan fertőtlenített ételhordóban - minden nap 1130 órától 13 óráig vehető át az Önkormányzat Konyháján. Kérjük, hogy aki nem kéri az étkezést, az a megszokott módon, a +36/70-376-51-15-ös telefonszámon előzetesen jelezze. Ellenkező esetben főzünk a tanulókra és a felnőttekre egyaránt.
Ebben az időszakban a napközis gyermekekre is csak ebédet készítünk. A napközi, menza, óvoda étkezési díjainak befizetése hétfőn, kedden, szerdán elmarad. A befizetések következő időpontjáról tájékoztatni fogjuk a szülőket.
További információ Karaszi Istvánnétól kérhető (+36/70-376-51-15).

Gondozási Központ

2020. március 16-tól (hétfőtől) határozatlan időre az intézmény zárva tart. Ezen időszak alatt a telefonos ügyelet 8 órától 16 óráig a lakosság számára biztosított lesz a 06/78/401-726-os telefonszámon.
Az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás és a szociális segítés határozatlan időre szünetel. Kérjük a gondozottak hozzátartozóit, hogy legyenek szívesek átmenetileg az otthonápolást megoldani. Telefonon - tájékoztatás és tanácsadás céljából - az intézmény dolgozói készséggel állnak rendelkezésre.
Az étkeztetést továbbra is biztosítjuk. A gondozónők kiszállítják az ételt azoknak a gondozottaknak, akik azt eddig is így kapták meg. A többi ellátott részére - gondosan fertőtlenített ételhordóban - minden nap 12 órától 1230 óráig vehető át az ebéd az intézmény erre elkülönített részlegében. Az ételhordók cseréjét követően javasolt a kézfertőtlenítés!
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Családsegítő) az ügyfélszolgálat határozatlan ideig szünetel. A telefonos ügyfélszolgálat az irodai telefonszámon (+36/70/977-68-56) naponta munkaidőben biztosított. Személyes ügyfélfogadást és családlátogatást csak krízises vagy halaszthatatlan ügyekben lehetséges.

Dusnoki Polgármesteri Hivatal

Arra kérjük az ügyfeleket, hogy - a halaszthatatlan ügyek kivételével - a személyes ügyintézés helyett a telefonos (06/78/501-705 vagy +36/70-330-41-65), illetve az email-es (dusnokph@dusnok.hu) elérhetőséget használják.
A pénztári ügyintézés hétfőn 8-16 óra között, csütörtökön pedig 8-12 óra között folyamatosan működik, de kérjük, hogy a pénztár előtt egyszerre 2 személy tartózkodjon csak megfelelő - legalább 1 méteres távolságot - tartva, és a bejárat előtt a szabadban várakozzon a többi ügyfél.

Művelődési Ház

Határozatlan időre az intézmény zárva tart, ezért a csoportos foglalkozásokra nem lesz lehetőség (kerekítő, tánc, karate, sport, jóga, klub). Tervezett rendezvényeink, eseményeink a visszavonásig elmaradnak. További információ Kiss-Bényi Emese művelődésszervezőtől kérhető (+36/30-388-11-53).

Könyvtár

Határozatlan időre a könyvtár zárva tart. További információ Karaszi Krisztina könyvtárostól kérhető (+36/30-267-40-78).

Háziorvosi szolgálatok

A háziorvosok változatlan rendelési idővel rendelnek. Kérjük, hogy légúti panasz, köhögés, láz jelentkezése esetén ne menjenek a rendelőbe, hanem telefon jelentkezzenek. A szükséges teendőkről telefonon egyeztetnek és amennyiben indokolt, gyógyszert is tudnak felírni. Az állandó gyógyszerek felírása lehetséges E-recepttel, betegtalálkozó nélkül is. A lejáró szakorvosi javaslatok a vészhelyzet elmúltáig továbbra is érvényesek maradnak. Tehát nem szükséges krónikus gyógyszerekkel a szakrendelő felkeresése sem. Táppénzes papírt már nem muszáj kéthetente kiállítani, és a lejáró közgyógy igazolás és jogosítvány is érvényes marad a veszélyhelyzet elmúltáig. Tehát semmilyen adminisztratív ügyben nem indokolt a rendelő felkeresése.
A gyermekek esetében is működik az a lehetőség, hogy telefonos egyeztetéssel, recept kiírása nélkül is kiválthatók a gyógyszerek a patikában.

A vészhelyzet időtartama alatt a fogorvosi alapellátásban csak sürgősségi ellátás nyújtható! Ez a mi fogászati körzetünkben - azaz Dusnokon- a következőket jelenti:
1. Az időpont egyeztetések határozatlan időre elhalasztva.
2. Kérjük, hogy a meglévő időpontok tulajdonosai vegyék fel Dr. Nagy Ágnes fogorvossal a kapcsolatot a +36/70/704-41-48-as telefonszámon, hétfő-szerda-péntek 8-12 óra között. A továbbiakról a beavatkozások sürgőssége alapján dönt a fogorvos.
3. A fogorvos kéri a pontos megjelenést, hogy a közös váróban minél kevesebb időt töltsenek. A fogorvos a megbeszélt időtartamba beleférő beavatkozásokat látja csak el, hogy egy percet se kelljen várni.
4. Új pácienst csak indokolt, sürgős esetben lát el a fogorvos. EZ NEM SORONKÍVÜLISÉGET JELENT! Kérjük a fájós fogúakat, hogy minden esetben telefonon jelentkezzenek +36/70/704-41-48-as számon, hétfő-szerda-péntek 8-12 óra között!
5. Várandós kismamák ne jöjjenek a rendelőbe! Sürgős esetben a fenti telefonszámon és időszakban jelentkezzenek.
6. A fogorvos kéri, hogy akik Kínában, Koreában, Japánban, Izraelben, Iránban, Olaszországban, Spanyolországban jártak a közelmúltban, megjelenés előtt feltétlenül keressék fel telefonon.
7.A közelmúltban külföldről hazaérkező dolgozók, diákok, üdülők csak sürgős esetben keressék a fogorvost a fenti telefonszámon és időszakban.
8. Dr. Nagy Ágnes saját telefonszámán (+36/20/5638558) mindig elérhető, de kéri, hogy csak rendkívüli esetben keressék ezen a számon!

Dusnok, 2020. március 15.

A Képviselő-testület nevében:

Mindszenti István
polgármester

Tájékoztatás

Piac bezárás

Rác Fonó 2020

2020.évi Rác Fonó január 22-től 25-ig lesz a Művelődési Házban, az ezzel kapcsolatos részletes lakossági tájékoztató a csatolmányban megtekinthető.

Nyertes TAO pályázat

A Dusnok Községi Sportegyesület ismét sikeresen pályázott a 2019/2020-as időszak TAO pályázatán.

A csatolmányok között megtekinthető a sportfejlesztési program, valamint a jóváhagyó határozat.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Dusnok Község Önkormányzata ismét kiírta a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázat beadásához pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt, vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése, mely után a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.

A pályázati kiírás és a vagyonnyilatkozathoz szükséges nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában Bogárdi Mártinál, vagy letölthető a csatolmányok közül.

A pályázat interneten történő rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Meghívó

A Kalocsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fórumot szervez "NFA-2019-KKV a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása" pályázattal kapcsolatban.

A meghívó a csatolmányok közül letölthető.

Keresés