itt van mostKincskereső Dráma és Kézműves Műhely és a Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület

Kincskereső Dráma és Kézműves Műhely és a Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület


Szerző: Kiss Attila
2009. május. 19.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lelkes fiatal házaspár, (akkor még) három pici gyerekkel, akik úgy gondolták felülnek álmaik lovára, előveszik tálentumjaikat és elkezdenek sáfárkodni velük. Nem „felekirályságot" vettek és nem is egy ígéretes vállalkozást kezdtek építeni, hanem a legkisebbek, a gyerekek felé fordultak. Egy meleg nyári délután kimentek a falu szélén lévő grundra, ott leültek a csavargó, semmittevő gyerekek közé a porba és elkezdtek játszani velük. A játékból sok-sok nevetés lett, a nevetésből bátorság, a bátorságból pedig bizalom és igény a folytatásra. Így múltak a napok, a hetek és a hónapok, s mindennek már több mint 15 éve. Ma ez a család 6 saját gyermeket nevel és azon kívül még több tucatot, akik ugyan nem az övéik, de a hét több délutánján együtt játszanak velük, nevetnek, bátorodnak, növögetnek és boldogan élnek, amíg meg nem halnak.

Eddig a mese, ami igazából nem is mese, hisz így született 2000 szeptemberében a Kincskereső Dráma és Kézműves Műhely Dusnokon.

Dráma Műhely, mert a drámapedagógia eszközeivel a játék ürügyén dolgozunk. Védett környezetben, újrajátsszuk, újraéljük és értékeljük a dolgainkat, emlékeinket, miközben csendben alakulunk, formálódunk és nyiladozik a személyiségünk. Felfedezzük és kipróbáljuk önnön és társaink rejtett képességeit, megtanulunk bánni érzelmeinkkel, megtapasztaljuk az egymásra utaltság, az összetartozás jó ízét... és a felelősségét is.

Kézműves Műhely, mert e „munkaforma" nagyszerű lehetőség a hétköznapok egyszerű dolgai és a művészetek összekapcsolására, a vizuális kultúra és a kreativitás fejlesztésére, a természetes anyagok valamint a népi kismesterségek megismerésére, az alkotás örömének megtapasztalására.

Mára a Műhely túlnőtt kezdeti céljain. Megfigyelve a kor szükségleteit, és kihívásait, igyekszünk a gyerekeken túl azok családjaira is figyelni. Megszólítjuk a szülőket és a kamaszokat is. Olyan programokat kínálunk nekik, amelyek vonzóak lehetnek számukra és egyben alternatívát is jelentenek szabadidejük eltöltésére. Kirándulásokat, kalandtúrákat vagy éppen színjátszó estéket szervezünk nekik, de ebbe a sorba illeszthető a Kincskereső Napközi is, a mely a személyes gondoskodás egy egészen újszerű és igényes formája.

A Műhely köré szerveződő családokkal 2009-ben létrehoztuk a Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesületet, amely mint közhasznú tevékenységet végző szervezet a programok szervezésében és finanszírozásában is segíti munkánkat.

Jó kapcsolatokat ápolunk a helyi szinten a dusnoki Egyházközséggel, a Hit és Fény csoporttal és a Német, valamint a Horvát Kisebbségi Önkormányzatokkal, megyei szinten a Kecskeméti Szent Család Közösségépítő Egyesülettel, országos viszonylatban a Magyar Schönstatti Családmozgalommal és a Magyar Drámapedagógiai Társasággal. Az elmúlt évben pedig felvettük a kapcsolatot a Szent Ferenc Alapítvány székelyhídi gyermekotthonával, akiket adományokkal, programokkal segítünk, támogatunk.

Éves programjaink igen változatosak, sokszínűek. Megtalálhatók közöttük a dráma és kézműves foglakozások, a kalandtúrák, gyermeknapi és sport rendezvények (Kincskereső Olimpia), játszóházak (Adventi koszorúkészítés), alkotó- és nyelvi táborok, ajándékgyűjtések (Cipősdoboznyi ajándék) önálló színházi esték (Kincskereső színházak).

Céljaink túlmutattak a puszta szabadidő-szervezésen. Foglalkozásainkkal nem pusztán szórakoztatni, hanem nevelni –mondjuk úgy- embert és értékrendet akarunk formálni. Időnket, tudásunkat, otthonunkat kínáljuk másoknak, s hisszük, hogy ezzel mintát, értéket és értékrendet is kínálunk nekik. Értékrendet, amelyet keresztény, népi és nemzeti kultúránkból merítettünk.

Azt mondtuk, kincskeresők leszünk, hogy megtaláljuk azt, amit már kezd a por belepni, vagy már teljesen elveszett, de legfőképp azt a kincset, amit bennünk rejtett el a Teremtő. Izgalmas kalandra hívtuk a gyerekeket, amikor a saját magukban és a másikban rejlő emberi érték felfedezésébe kezdtünk. Ars poetiánk is ez:

„Az igazi kincs benned van, s azt megtalálni az életben a legnagyobb kaland.”

Elérhetőségek
Vezetője: Hodován Péter és Hodovánné Sipos Margit
Székhely: 6353 Dusnok Dózsa Gy. u. 10.
Alalpítás éve: 2000
Tel.:
- Péter: 06 70 450 3615
- Margit: 06 70 450 3277
E-mail: kincskeresomuhely@gmail.com
Honlap: www.kincskeresomuhely.hu

Keresés